Balkonrenovatie

Betonnen balkons en galerijen maar ook kolommen, balken, kroonlijsten, plafonds en trappen zijn van nature kwetsbare constructies, meer onderhevig aan beschadigingen of in sommige gevallen foutief uitgevoerd, bijvoorbeeld door gebrek aan waterdichtingslaag.

Betonrot bij balkons manifesteert zich door sporen van water aan de onderzijde, afbladderende verf of blazen, afbrokkelend beton, kalkafzetting, scheurvorming.

DTS Dieter T’Siolle gaat als volgt tewerk:

  • Uitbreken bestaande afwerking
  • Verdichten van de dragende betonstructuur
  • Herleggen van chape of tegeldragers en tegels
  • Naargelang de ernst kan in bepaalde gevallen een vloeibare, gewapende verdichting, aangebracht op de bestaande situatie, volstaan