Injecteren opstijgend vocht

Vocht in woningen of andere panden uit baksteen worden veelal veroorzaakt door opstijgend grondwater door ouderdom en omgevingsfactoren. Dit komt doordat alle bouwmaterialen in mindere of meerdere mate poreus zijn en gesatureerd geraken bij gebrek aan vochtwering. Soms liggen constructieve fouten zoals een gebrekkige waterkering of rechtstreeks contact met omgevingsvocht aan de basis van de problemen. Dit laatste verklaart waarom ook nieuwbouwwoningen met vochtproblemen kunnen kampen.

Mogelijke symptomen kunnen zijn: vochtplekken, schimmels, zouten, geurhinder en/of condens.

De gevolgschade kan velerlei zijn: blazen onder het behang of de verf, loskomende plinten, eroderende voegen onderaan de muren, afbrokkelende bepleistering, averij aan de constructie, aantasting van de gezondheid van de bewoners.

Een juiste diagnose is van belang om andere mogelijke oorzaken uit te sluiten zoals barsten in aan- of afvoerleidingen, lekkende dakgoten, ontoereikende waterkering, foute vloerniveaus, tekort aan ventilatie, …

Injecteren met waterwerende crèmes geniet in de meeste gevallen de voorkeur omwille van de doeltreffendheid en het comfort in toepassing. We trachten immers de hinder tot een minimum te beperken zonder aan kwaliteit in te boeten.

De werkwijze gaat chronologisch als volgt.

Na het plaatsen van een goede afscherming tegen vuil en stof kan het manueel afkappen van plinten en plakwerk starten.

Vervolgens worden er net boven het vloerpas en om de 10 cm quasi horizontale gaten geboord over driekart van de steenbreedte.

Deze worden dan ingespoten of onder gedoseerde druk geïnjecteerd met een vochtwerende gel die zich natuurlijkerwijs verspreidt over de volledige oppervlakte van de steen en gaandeweg uithardt.

Na uitdroging worden de gaten terug dichtgemaakt met waterproof mortel en de muren in hun oorspronkelijke staat hersteld.

In bepaalde gevallen wordt onder en tegen de muren een SNC-folie of membraan van Remmers geplaatst teneinde zouten, chemicaliën, bacteriën & schimmels, nitraten en sulfaten op doeltreffende wijze tegen te gaan.

Vochtbestrijding premies
Image module

DTS Dieter T’Siolle garandeert u:

  • dé oplossing voor uw vochtproblemen op lange termijn
  • een leef- of werkomgeving die opnieuw 100% gezond is
  • oordeelkundig en nauwkeurig werk
  • proper werk met een minimum aan overlast en na elke fase volledige opkuis
  • tien jaar garantie
  • uitsluitend met de producten van Remmers

Onze realisaties